Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình nghiên cứu
hoithaocongnghesinhoc
(TBTCO) - Khẳng định này được bà Claire Pierangelo, Phó Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam nhấn mạnh tại hội thảo “Công nghệ sinh học Việt Nam Hướng phát triển cho tương lai” do Đại sứ quán Hoa Kỳ phối hợp với Bộ NN&PTNN tổ chức ngày 24/9, tại Hà Nội.