Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chương trình tái chế học đường
tentra
(TBTCO) - Chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp giấy tại Hà Nội do Tetra Pak phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài nguyên và Môi trường TP. Hà Nội cùng các đối tác triển khai đã được mở rộng quy mô lên gấp đôi, với 1.600 trường tiểu học, mầm non tham gia trong năm học 2020 - 2021.
anh
(TBTCO) - Chương trình phân loại, thu gom và tái chế vỏ hộp sữa do Tetra Pak phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài Nguyên và Môi Trường tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cùng các đối tác tiếp tục được triển khai với nhiều kết quả tích cực.