Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình thương mại
thuong mai mien nui
(TBTCO) - 5 năm triển khai chương trình phát triển thương mại miền núi và hải đảo đã kết nối, thu hút được các thương nhân, doanh nghiệp đầu tư, phát triển hoạt động thu mua, quảng bá sản phẩm hàng hóa nông, lâm thủy sản, hình thành được những chuỗi cung ứng, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp hiện đại.