Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chương trình tín dụng chính sách
giáo dục
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định số 750/QĐ-TTg về điều chỉnh giảm lãi suất cho vay đối với một số chương trình tín dụng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội.