Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyên gia nguyễn trí hiếu
Von_cho_bđs
(TBTCVN) - "Thị trường bất động sản (BĐS) đang có những chuyển biến tốt dần, tuy nhiên lỗ hổng của ngành này là chưa có thị trường vốn đúng nghĩa, hay nói dễ hiểu hơn là còn thiếu dòng vốn trung và dài hạn để thị trường phát triển bền vững".