Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Chuyển hoá Các bon thấp
Khí phát thải nhà kính
(TBTCO) - Dự án “Chuyển hoá cacbon thấp trong lĩnh vực tiết kiệm năng lượng tại Việt Nam (LCEE)” do chính phủ Đan Mạch tài trợ hiện đang có nhu cầu lựa chọn 3 dự án trình diễn giải pháp tiết kiệm năng lượng tại các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực chế biến thực phẩm, đồ uống, thức ăn chăn nuôi.