Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan
Thủ tục hải quan đối với một số loại hàng hóa tạm nhập tái xuất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 94 /2014/TT-BTC quy định về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan đối với một số loại hàng hóa kinh doanh tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu và gửi kho ngoại quan; xử lý đối với trường hợp từ chối nhận hàng.