Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển khoản theo lô
(TBTCO) - Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) vừa công bố triển khai thêm tính năng chuyển khoản theo lô và chuyển khoản định kỳ đối với dịch vụ ngân hàng điện tử dành cho khách hàng cá nhân.