Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển mình
(TBTCO) - Cùng với đó là thời gian thông quan hàng hóa được rút ngắn, thủ tục công khai, minh bạch nhất là đối với loại hình gia công, sản xuất xuất khẩu, đầu tư. Sự “chuyển mình” đặc biệt của Thái Nguyên trong những năm gần đây đã có đóng góp không nhỏ của ngành hải quan.