Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyên ngành
Cơ quan hải quan làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành là phù hợp quy định hiện hành
(TBTCO) - Ngày 13/10, Văn phòng Chính phủ đã tổ chức cuộc họp về dự thảo “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”.
cuộc họp đề án
(TBTCO) - Sáng 13/10, cho ý kiến vào Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu, đại diện đến từ các bộ, ngành đều thống nhất cho rằng, cần thiết phải có đề án này, để tạo thuận lợi hơn nữa cho người dân và doanh nghiệp.
thứ trưởng vũ thị mai
(TBTCO) - Tại cuộc họp bàn về dự thảo “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu”, Thứ trưởng Bộ Tài chính Vũ Thị Mai khẳng định, Tổng cục Hải quan chịu trách nhiệm làm đầu mối kiểm tra chuyên ngành là phù hợp quy định pháp luật hiện hành.
Khánh Hòa
(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành triển khai Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
Cục Kiểm định hải quan triển khai Trạm kiểm định di động
(TBTCVN) - “Đề án cải cách mô hình kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa nhập khẩu được Bộ Tài chính trình Chính phủ xem xét phê duyệt
kiem
(TBTCVN) - Qua rà soát 157 văn bản liên quan đến kiểm tra chuyên ngành, Chính phủ đã phát hiện một số quy định chồng chéo, mâu thuẫn, bất cập, không phù hợp thực tiễn.
(TBTCO) - Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan hải quan để nâng cao năng lực kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm cho cán bộ hải quan, khi thực hiện thí điểm một đầu mối về kiểm tra chuyên ngành hàng hóa nhập khẩu.
ktcn
(TBTCO) - Cơ quan hải quan là đầu mối kiểm tra hàng hóa tại cửa khẩu sẽ loại bỏ “gánh nặng” thủ tục hành chính cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực hoạt động của cơ quan nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ…
KTCN
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh chỉ đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan tiếp tục làm tốt vai trò điều phối, theo dõi, giám sát, đôn đốc các bộ, ngành trong việc triển khai Cơ chế một cửa ASEAN, một cửa quốc gia và cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành.