Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển quản lý giá sữa sang Bộ Công thương
giá sữa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa chính thức có văn bản kiến nghị Chính phủ giao Bộ Công thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan thực hiện việc quản lý giá sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi theo quy định của Luật Giá và các luật có liên quan.