Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển sàn niêm yết
vina
(TBTCO) - Đại hội cổ đông (ĐHCĐ) thường niên của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam Vinafor (mã CK VIF) đã thông qua kết quả kinh doanh 2017 và kế hoạch 2018. Năm 2018, VIF đặt kế hoạch doanh thu 1397 tỷ, lợi nhuận sau thuế 534 tỷ và cổ tức 12%.
VND
(TBTCO) - Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (mã Ck VND) vừa tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Theo đó, Đại hội đã thông qua kế hoạch chuyển sàn niêm yết sang Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HSX) và đặt kế hoạch lợi nhuận sau thuế 2017 là 231 tỷ đồng, tương ứng tăng trưởng 25% so với năm 2016.
fit
(TBTCO) - Cổ phiếu “nóng” FIT của Công ty CP Đầu tư F.I.T vừa chuyển sang niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) sáng 19/8 sau 2 năm luôn gây chú ý trên sàn HNX. Lời hứa “tạo lợi ích tối ưu cho cổ đông” khi chuyển sàn HOSE của lãnh đạo FIT sẽ thực hiện ra sao?