Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyển sang giá
Đinh Văn Nhã
(TBTCO) - Đó là khẳng định của ông Đinh Văn Nhã - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội khi nói về "phí BOT" và "giá BOT".
giá
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá Vương Đình Huệ đã đề nghị các bộ, ngành khẩn trương hoàn thiện các định mức kinh tế- kỹ thuật làm cơ sở xác định giá dịch vụ thuộc thẩm quyền quản lý, bảo đảm tính đúng, tính đủ chi phí thực hiện vào giá theo cơ chế thị trường.
Phi
(TBTCO) - Dự thảo Luật phí và lệ phí đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến lần đầu vào chiều ngày 6/4. Qua rà soát, Chính phủ đã đề nghị bãi bỏ hoặc chuyển sang cơ chế giá đối với 37 trong tổng số 73 khoản phí hiện hành.