Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyên viên chính
Cao Đình Thưởng
(TBTCO) - Những vấn đề dư luận xã hội quan tâm hiện nay được các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) liên tục đặt câu hỏi cho người đứng đầu của Bộ Nội vụ dưới nhiều góc độ khác nhau. Có ĐBQH cho rằng, hiện nay thi chuyên viên, chuyên viên chính gây ra rất nhiều bất tiện và tiêu cực.
bo  noi vu
(TBTCO) - Sáng 6/1, Bộ Nội vụ tổ chức khai mạc kỳ thi nâng ngạch công chức từ ngạch chuyên viên chính lên ngạch chuyên viên cao cấp năm 2018 cho 587 công chức của các bộ, ngành, địa phương.
a thuy
(TBTCO) - Sáng 2/3, tại TP. Hồ Chí Minh đã diễn ra hội thảo triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài chính năm 2018.