Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa chuyến xe đồng giá
gogek
(TBTCO) - Gojek Việt Nam, nền tảng dịch vụ và thanh toán theo yêu cầu di động của Việt Nam thông báo áp dụng cuốc xe (GoRide) đồng giá 8 nghìn đồng cho người dùng tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, từ ngày 15/8/2020 đến ngày 20/8/2020.