Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cienco 8
Cienco 8
(TBTCO) - Năm 2014, Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 8 (Cienco 8) đặt mục tiêu, tổng giá trị sản lượng đạt 1.321 tỷ đồng, tổng doanh thu đạt hơn 1.082 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 13,5 tỷ đồng, ...
SHB hợp tác với TLG
(TBTCO) - Thỏa thuận hợp tác toàn diện nhằm khai thác, phát huy lợi thế và hỗ trợ hoạt động kinh doanh của mỗi bên giữa Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB) và Tổng công ty Xây dựng Thăng Long (TLG), Tổng công ty Xây dựng Công trình Giao thông 8 (Cienco 8) đã được ký kết ngày 10/12, tại Hà Nội.