Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CII
cii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM (Mã Ck CII) dự kiến phát hành tối đa 600 tỷ đồng trái phiếu để huy động vốn.
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) công bố phát hành riêng lẻ 5.200 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu ngay trong quý I/2020 nhằm huy động 520 tỷ đồng tăng quy mô vốn hoạt động và thực hiện đầu tư một số dự án.
cii
(TBTCO) - Ngày 2/1/2020 tới, Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) sẽ phát hành riêng lẻ 250 tỷ đồng trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.
nbb
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư năm bảy bảy (mã Ck NBB) vừa tổ chức họp đại hội cổ đông bất thường với nhiều nội dung được thông qua, trong đó đáng chú ý là phương án chia cổ tức trong năm 2019 ở mức tối thiểu 50% bằng tiền mặt.
kc
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã Ck CII) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ. Theo đó, ông Lê Quốc Bình -Tổng giám đốc CII vừa có thông báo đăng ký mua vào 5 triệu cổ phiếu CII.
cii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã Ck CII) vừa thông báo về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo cho tối đa 100 nhà đầu tư.
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) thông qua phát hành 1.550 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư vào các dự án bất động sản (BĐS).
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) đăng ký mua khớp lệnh 1,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong thời gian một tháng kể từ ngày 9/7 tới nhằm mục đích bình ổn thị giá cổ phiếu CII.
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) thông báo, tổ chức VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd (Philippines) đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu CII trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 30/10.