Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cii
cii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP.Hồ Chí Minh (mã Ck CII) vừa thông báo về việc phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu không chuyển đổi, không tài sản đảm bảo cho tối đa 100 nhà đầu tư.
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) thông qua phát hành 1.550 tỷ đồng trái phiếu nhằm tăng quy mô vốn hoạt động và đầu tư vào các dự án bất động sản (BĐS).
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) đăng ký mua khớp lệnh 1,8 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ trong thời gian một tháng kể từ ngày 9/7 tới nhằm mục đích bình ổn thị giá cổ phiếu CII.
cii
(TBTCO) - Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) thông báo, tổ chức VIP Infrastructure Holdings Pte. Ltd (Philippines) đăng ký bán 6,3 triệu cổ phiếu CII trong thời gian 1 tháng kể từ ngày 30/10.
cii
(TBTCO) - Thông tin từ Công ty CP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) cho biết, tổ chức VIP Infrastructure Holdings Pte Ltd vừa đăng ký bán ra 11,3 triệu cổ phiếu CII trong thời gian 1 tháng.
chứng khoán
(TBTCO) - Cuối tuần qua, quỹ ETF V.N.M đã gây bất ngờ lớn đối với cộng đồng nhà đầu tư khi làm việc chưa từng có tiền lệ Thêm vào cổ phiếu chưa đủ thời gian giao dịch là cổ phiếu NVL.
cii
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII), cổ đông lớn, tổ chức có liên quan đến ông Lê Vũ Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư cầu đường CII ( mã Ck LGC) vừa thông báo đăng ký mua vào 9.546.310 cổ phiếu LGC.
cii
(TBTCO) - CtyCP Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh (mã Ck CII) công bố CtyCP Đầu tư Tân Tam Mã vừa đăng ký mua thêm 3 triệu cổ phiếu CII nhằm nâng tỷ lệ sở hữu lên 6,24% vốn.
cii
(TBTCO) - Ngày 12/10 tới, CtyCP Đầu tư hạ tầng kỹ thuật TPHCM (CII) sẽ họp ĐHCĐ bất thường để thông qua các điều khoản cơ bản của phương án phát hành 60 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cho một quỹ đầu tư Hàn Quốc.