Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CKG
ckg
(TBTCO) - Ngày 25/3/2020, 50 triệu cổ phiếu của Công ty cổ phần Tập đoàn tư vấn đầu tư xây dựng Kiên Giang chính thức được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) với mã chứng khoán CKG.
ckg
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang - CIC Group (mã Ck CKG) sẽ chính thức niêm yết 50 triệu cổ phiếu trên sàn HOSE với mã chứng khoán CKG vào ngày 25/3/2020.