Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa CLP
Cao su
(TBTCO) - Công tác thoái vốn nhà nước đã góp phần hạn chế thất thoát, lãng phí vốn, đảm bảo lợi ích cho Nhà nước. Tổng thu từ cổ phần hóa DNNN, thoái vốn nhà nước nộp vào NSNN năm 2017 là trên 144.577 tỷ đồng, gấp 2,41 lần so với chỉ tiêu Quốc hội giao.
Một số đại biểu đề nghị phân tích hiệu quả việc sử dụng vốn vay ODA
(TBTCVN) - Trong phiên họp sáng 12/4, thảo luận về Báo cáo của Chính phủ thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí (THTK,CLP) năm 2017, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) chính thức phê bình nhiều bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty chưa thực hiện nghiêm các quy định của Luật THTK,CLP.
Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là cách tiết kiệm, chống lãng phí hiệu quả.     Ảnh: PV
(TBTCVN) - Năm 2018, ngoài các chỉ tiêu chung, Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) đã đưa ra một số chỉ tiêu cụ thể liên quan đến việc sử dụng tài sản công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công…
kho bạc
(TBTCVN) - Ông Đinh Văn Hợp, Giám đốc Kho bạc Nhà nước (KBNN) Ninh Bình cho biết, đã chủ động cắt giảm những khoản chi chưa cấp thiết, ưu tiên những khoản chi liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn của ngành, nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Các tập đoàn, tổng công ty nhà nước tiếp tục thực hiện thoái vốn đầu tư theo lộ trình
(TBTCVN) - Theo báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại doanh nghiệp (DN) năm 2016 của Chính phủ gửi Quốc hội khóa XIV, việc THTK, CLP trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản nhà nước tại DN đạt nhiều bước chuyển tích cực.
nha
(TBTCVN) - Chính phủ vừa có Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong đầu tư xây dựng, quản lý, sử dụng trụ sở việc làm, nhà ở công vụ và công trình phúc lợi công cộng năm 2016 gửi tới đại biểu Quốc hội.
nghin ty
(TBTCVN) - Năm 2016, tổng số các khoản tiết kiệm được khoảng 12 nghìn tỷ đồng; riêng chi cho đoàn đi công tác nước ngoài là 2.557 tỷ đồng, giảm 16% so với năm 2015...
du an
(TBTCVN) - Nhằm đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí (THTK, CLP) trong mọi lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, dự thảo Chương trình tổng thể của Chính phủ về THTK, CLP năm 2017 (gọi tắt là Chương trình 2017) vừa trình Chính phủ.
Chỉ các công trình quan trọng Quốc gia mới bố trí kinh phí tổ chức lễ khởi công
(TBTCVN) - Bộ Tài chính vừa trình Thủ tướng Chính phủ Dự thảo về việc ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017.