Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế
BT
(TBTCO) - Hai nội dung chưa được quy định trong luật hiện hành về hàng quá cảnh mà Chính phủ trình xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) sáng 17/9 là về bảo lãnh, đặt cọc tiền thuế và cơ chế ưu tiên với doanh nghiệp thực hiện quá cảnh hàng hoá.
dn
(TBTCVN) - Nghị quyết số 50-NQ/TW được Bộ Chính trị ban hành ngày 20/8/2019 đã đưa ra định hướng mới về chính sách thu hút đầu tư nước ngoài. Đây là Nghị quyết có tầm quan trọng đặc biệt đối với tiến trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế.
ban KTTW
(TBTCO) - Để khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần trách nhiệm và trí tuệ của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân (DNDN) đối với đất nước, Ban Kinh tế Trung ương (BKTTW) đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức Cuộc vận động “DNDN đóng góp ý kiến hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế”.
tp
(TBTCVN) - Nghị quyết 54 của Quốc hội về cơ chế, chính sách đặc thù cho TP. Hồ Chí Minh có thời hạn hiệu lực 5 năm và sau khoảng 1/3 thời gian được triển khai áp dụng đã thu được một số kết quả nhất định.
Phát triển hệ thống công nghệ để xử lý tập trung qua cổng thông tin một cửa quốc gia
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính đã tiếp nhận ý kiến góp ý của 12/14 bộ, ngành để hoàn thiện Đề án tổng thể về xây dựng và phát triển hệ thống công nghệ thông tin tập trung phục vụ triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và Cơ chế một cửa ASEAN.
DN
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo các cục hải quan không yêu cầu doanh nghiệp (DN) phải nộp bản giấy đối với giấy phép nhập khẩu (NK) giống cây trồng biến đổi gen đã được cấp thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), khi làm thủ tục hải quan.
vương đình huệ, nsw, asw
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ chỉ đạo, Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành nỗ lực thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), Cơ chế một cửa ASEAN (ASW) và kiểm tra chuyên ngành (KTCN) đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu trong những tháng cuối năm 2019.
hải quan
(TBTCO) - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã kết nối 6 thủ tục hành chính lên Cổng thông tin Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), đúng tiến độ và kế hoạch tại Quyết định 1254/QĐ-TTg.
Cán bộ Cục Hải quan Bình Dương hướng dẫn doanh nghiệp hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - “Tính đến trung tuần tháng 8/2019, các bộ, ngành mới kết nối được 16/61 thủ tục lên Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) theo mục tiêu Chính phủ đề ra phải hoàn thành trong năm 2019.