Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Hỗ trợ DN
(TBTCO) - Cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp tham gia thực hiện thí điểm 5 thủ tục hành chính về dược phẩm của Bộ Y tế trên Cơ chế một cửa quốc gia từ 1/12/2020 đến hết ngày 28/2/2021 sẽ được cơ quan hải quan hỗ trợ thực hiện.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đã tiếp nhận văn bản đề nghị của Bộ Y tế về việc phối hợp triển khai 5 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực dược phẩm tham gia thí điểm trên Cơ chế một cửa quốc gia, kể từ 1/12/2020.
hải quan
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, thống kê đến 15/10, Cổng thông tin Cơ chế một cửa ASEAN đã tiếp nhận hơn 492.500 C/O chứng nhận xuất xứ hàng hóa của các quốc gia thành viên ASEAN.
hoạt động xuất nhập khẩu
(TBTCVN) - “Nghị định về thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia đang được Bộ Tài chính đề xuất xây dựng sẽ mang lại lợi ích không chỉ cho cơ quan nhà nước mà còn cho cả các tổ chức, doanh nghiệp, tất cả các bên tham gia hoạt động xuất nhập khẩu…”.
Khánh Hòa
(TBTCO) - Bộ Tài chính tiếp tục đôn đốc các bộ, ngành triển khai Kế hoạch hành động thúc đẩy NSW, ASW, cải cách công tác kiểm tra chuyên ngành đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu và tạo thuận lợi thương mại giai đoạn 2018 - 2020.
hải quan
(TBTCO) - Cơ chế một cửa quốc gia đến nay đã thu hút được sự tham gia của hơn 41.700 doanh nghiệp; giúp giảm thiểu giấy tờ, rút ngắn thời gian, giảm chi phí thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực xuất nhập khẩu…
hải quan hà nội
(TBTCO) - Nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính đã có tờ trình Chính phủ đề nghị xây dựng Nghị định về thực hiện kết nối và chia sẻ thông tin theo Cơ chế một cửa quốc gia giữa các bộ, ngành, nhằm tạo thuận lợi thương mại...
khai trương nsw nội bài
(TBTCO) - Từ thành công của việc triển khai Cơ chế một cửa quốc gia và hệ thống quản lý giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không tại sân bay quốc tế Nội Bài, Tổng cục Hải quan sẽ tiếp tục hoàn thiện và mở rộng triển khai trên toàn quốc…
Nội Bài
(TBTCO) - Bộ Tài chính đã ban hành quyết định chính thức triển khai Hệ thống một cửa quốc gia đối với tàu bay nhập cảnh và Hệ thống quản lý giám sát tự động hàng hóa nhập khẩu đường hàng không, tại Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài.