Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế một cửa quốc gia
Thanh Hoa
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, đến nay cơ quan hải quan đã phối hợp và hỗ trợ 13 bộ, ngành kết nối 233 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo chỉ đạo của Chính phủ.
Hải Phòng
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan vừa chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố thực hiện các biện pháp hỗ trợ triển khai 2 thủ tục hành chính về nông nghiệp tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo đề nghị của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kể từ ngày 20/9/2021.
HQ
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan chỉ đạo cục hải quan tỉnh, thành phố từ ngày 15/9 đến hết ngày 15/10/2021, thực hiện các biện pháp hỗ trợ triển khai thí điểm 2 thủ tục hành chính y tế tham gia Cơ chế một cửa quốc gia theo đề nghị của Bộ Y tế.
HCM
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan cho biết, tính đến nay, 13 bộ, ngành đã kết nối 226 thủ tục hành chính trên Cơ chế một cửa quốc gia thu hút gần 49.000 doanh nghiệp tham gia.
hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan có văn bản chỉ đạo các cục hải quan tỉnh, thành phố hỗ trợ Bộ Y tế triển khai kết nối 5 thủ tục hành chính về trang thiết bị y tế tham gia Cơ chế một cửa quốc gia kể từ 1/9/2021.
Binh Duong
(TBTCO) - Từ ngày 1/8/2021, Tổng cục Hải quan triển khai chức năng cho phép doanh nghiệp và các bên liên quan tra cứu trạng thái chứng nhận xuất xứ mẫu D trên Cổng thông tin một cửa quốc gia.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
(TBTCVN) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chỉ đạo ngành Hải quan tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức của dịch Covid-19, tiếp tục thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa chống dịch vừa tạo thuận lợi thương mại, phấn đấu thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu được giao năm 2021.
Hải quan
(TBTCO) - Cùng với việc kết nối 226 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, đến nay đã có hơn 1,3 triệu C/O được giải quyết qua Cơ chế một cửa ASEAN (ASW).
hải quan
(TBTCO) - Cùng với việc kết nối 226 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia, hoạt động Cơ chế một cửa ASEAN của Việt Nam cũng đạt được kết quả đáng ghi nhận.