Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cơ chế một cửa quốc gia
Cán bộ hải quan hỗ trợ DN hoàn thiện thủ tục nhập khẩu.
(TBTCVN) - Theo Tổng cục Hải quan, đến 30/4/2019 đã có 13 bộ, ngành tham gia kết nối, triển khai 173 thủ tục hành chính trên hệ thống Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), với hơn 2,1 triệu bộ hồ sơ của hơn 29.000 doanh nghiệp (DN) được tiếp nhận và giải quyết.
hải quan quảng ninh
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan đang nỗ lực triển khai các giải pháp thúc đẩy kết nối Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), trước mắt là sớm kết nối chứng nhận kiểm dịch thực vật với các thành viên trong khu vực.
DN và hải quan
(TBTCO) - Tổng cục Hải quan tiếp tục tham mưu Bộ Tài chính đôn đốc các bộ, ngành tích cực thực hiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành triển khai mới 61 thủ tục hành chính tham gia Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) từ nay đến cuối năm 2019 theo chỉ đạo của Chính phủ.
Ngành Tài chính Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính
(TBTCO) - Đến thời điểm cuối tháng 6/2019, Bộ Tài chính sẽ triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 chiếm tỷ trọng 80% trong tổng số các dịch vụ công trực tuyến đang áp dụng.
hải quan hải phòng
(TBTCO) - Hiện nay, Tổng cục Hải quan, Bộ Tài chính tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành, trong đó có Bộ Y tế và Bộ Công an triển khai thêm 20 thủ tục hành chính mới thông qua Cơ chế một cửa quốc gia (NSW), theo chỉ đạo của Chính phủ.
phó thủ tướng vương đình huệ
(TBTCO) - Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Chủ tịch Ủy ban Chỉ đạo quốc gia về Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại (Ủy ban 1899) đã có chỉ đạo các bộ, ngành quyết tâm đưa 61 thủ tục mới tham gia NSW, trong năm 2019.
Tạo đột phá trong thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia và ASEAN
(TBTCO) - Năm 2019, các bộ, ngành cần quyết tâm, nỗ lực tạo bứt phá trong thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN, Cơ chế một cửa quốc gia và tạo thuận lợi thương mại, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả…
Hải Phòng
(TBTCO) - Theo Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 30/1/2019, đã có 173/250 thủ tục hành chính của 13 bộ, ngành đã được kết nối Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) với gần 1,9 triệu hồ sơ của khoảng 27.000 doanh nghiệp được tiếp nhận giải quyết.
Phó thủ tướng
(TBTCO) - Năm 2019, các bộ, ngành cần quyết tâm, nỗ lực tạo bứt phá trong thực hiện Cơ chế một cửa ASEAN (ASW), Cơ chế một cửa quốc gia (NSW) và tạo thuận lợi thương mại, lấy sự hài lòng của doanh nghiệp (DN) làm thước đo hiệu quả…