Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế tài chính
Hoạt động của Bảo hiểm Tiền gửi Việt Nam đã đóng góp quan trọng vào việc
(TBTCVN) - Đến nay, BHTGVN đang bảo vệ cho hơn 5 triệu tỷ đồng tiền gửi được bảo hiểm của người gửi tiền tại 1.275 tổ chức tham gia BHTG, bao gồm 95 ngân hàng thương mại, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, 1 ngân hàng hợp tác xã, 1.175 quỹ tín dụng nhân dân và 4 tổ chức tài chính vi mô.
seagame
(TBTCO) - Bộ Tài chính xây dựng và xin ý kiến Thông tư hướng dẫn cơ chế tài chính tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31 (SEA Games 31) và Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 11 ASEAN (Para Games 11) năm 2021 tại Việt Nam.
QH
(TBTCO) - Từ 15/8/2020, HĐND thành phố (TP) Hà Nội được điều chỉnh, quyết định một số khoản thu phí phù hợp với đặc điểm của TP, theo Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính đặc thù cho TP. Hà Nội vừa được Quốc hội thông qua sáng 19/6.
bộ trưởng
(TBTCO) - Tại dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính - ngân sách đặc thù đối với Hà Nội, Chính phủ đề xuất cho Hà Nội cơ chế được quyết định một số khoản thu phí chưa được quy định trong Danh mục Luật Phí, lệ phí và ngân sách thành phố được hưởng 100%.
BT
(TBTCO) - Sáng 1/6, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về dự thảo nghị quyết của Quốc hội thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với TP. Hà Nội.
TVQH
(TBTCO) - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) nhất trí với đề xuất của Chính phủ về việc nâng mức dư nợ vay của ngân sách Thành phố (TP) Hà Nội lên tối đa 90% số thu ngân sách địa phương (NSĐP) được hưởng theo phân cấp và nằm trong tổng mức vay và bội chi ngân sách TP hàng năm do Quốc hội quyết định.
UNDP
(TBTCO) - Rất cần có cơ chế tài chính để dẫn vốn cho các công ty khởi nghiệp, GS.TS Nguyễn Quang Thuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, Thành viên Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng Chính phủ đề xuất trong tham luận tại Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp 2019.
đặng văn du
(TBTCO) -Theo PGS. TS Đặng Văn Du - Học viện Tài chính, không nên phân cấp cho địa phương chịu trách nhiệm quản lý, phát triển GDNN, bởi thị trường lao động đã qua học nghề trong điều kiện hiện nay không chỉ bó hẹp ở từng địa phương, giữa các địa phương nguồn lực đầu tư cho GDNN cũng khác nhau.
toàn cảnh
(TBTCO) - Một trong những nội dung Bộ Y tế rất quan tâm và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính là việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.