Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế tài chính
toàn cảnh
(TBTCO) - Một trong những nội dung Bộ Y tế rất quan tâm và thực hiện đổi mới cơ chế tài chính là việc xây dựng và hoàn thiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.
kham
(TBTCVN) - Theo nghiên cứu của Viện Chiến lược và Chính sách tài chính, Bộ Tài chính, trên thế giới, số lượng các đơn vị cung cấp dịch vụ công thực hiện tự chủ ngày càng tăng.
chung cư
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế, chính sách tài chính ngân sách đặc thù đối với Thủ đô Hà Nội, trong đó có đề xuất tăng mức dư nợ vay từ 70% lên 90%.
giao duc
(TBTCO) - Tự chủ tài chính là yếu tố có ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện những nội dung tự chủ khác của các trường đại học (ĐH). Mặc dù vậy, thu từ học phí vẫn chiếm tỷ lệ lớn với 70% tổng thu của các trường là có rủi ro khi tỷ lệ tuyển sinh gặp khó.
trạm y tế
(TBTCO) - Để nâng cao chất lượng y tế cơ sở, giảm tải cho tuyến trên, Bộ Y tế đề xuất nhiều giải pháp tạo cơ chế thông thoáng nhằm xây dựng mô hình điểm 26 trạm y tế (TYT) hoạt động theo nguyên lý y học gia đình (YHGĐ) tại 8 tỉnh, thành phố, từ đó nhân rộng trên cả nước.
bach khoa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 94/2018/TT-BTC quy định cơ chế tài chính thực hiện Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam.
KN
(TBTCO) - Việt Nam đang có điểm xuất phát tuyệt vời với nhiều nguồn vốn, nguồn tài trợ quốc tế hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, nhưng các bên liên quan còn thiếu thông tin và khả năng đánh giá dữ liệu. Do đó, toàn bộ thị trường cần phải có nguồn dữ liệu minh bạch để giảm rủi ro của các nhà đầu tư.
bt
(TBTCO) - Quỹ khám chữa bệnh (KCB) bảo hiểm y tế (BHYT) quy định khống chế tỷ lệ 20% KCB ngoại trú cho tuyến xã, dẫn đến một số loại bệnh trạm y tế xã có khả năng điều trị, cấp thuốc nhưng phải chuyển lên tuyến trên, gây tốn kém chi phí cho người bệnh và quá tải cho tuyến trên.
dk
(TBTCO) - Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) được quyền bán các khoản nợ phải thu quá hạn, nợ phải thu khó đòi, nợ phải thu không đòi được để thu hồi vốn. Việc bán nợ chỉ được thực hiện đối với các tổ chức kinh tế có chức năng kinh doanh mua bán nợ, không được bán nợ trực tiếp cho khách nợ.