Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế thị trường
dat
(TBTCVN) - Sau 5 năm triển khai Luật Đất đai năm 2013, công tác quản lý đất đai đã có nhiều tiến bộ, tiếp cận và thể hiện đầy đủ hơn những vấn đề về tài chính đất đai theo cơ chế thị trường. Tuy nhiên, quá trình triển khai cũng xuất hiện nhiều bất cập, vướng mắc, trong đó lớn nhất là vấn đề giá đất.
trang 7
(TBTCVN) - Kết quả giám sát tình hình sử dụng đất nông, lâm trường trong 10 năm qua cho thấy rất nhiều bất cập về mô hình, về công tác quản lý, dẫn đến hiệu quả kinh tế rất thấp.
chinh sach nha o xa hoi
(TBTCO) - GS. Đặng Hùng Võ - nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nêu quan điểm rằng Nhà nước không nên quá “ôm đồm” mà “nhúng tay” vào xây dựng nhà ở cho các đối tượng là sinh viên, công nhân thuê tại các thành phố lớn.
DNNN
(TBTCO) - Khi khó khăn thua lỗ trong kinh doanh, quyết không được “xin”, giảm hay hoãn, dãn nộp thuế, giảm hoãn, khoanh nợ, giảm lãi suất, không xin hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm, hay bất cứ ưu đãi cá biệt nào khác mà phải giải quyết theo quy luật thị trường.
(TBTCVN) - Bộ Tài chính đã chính thức ban hành 37 chuẩn mực kiểm toán Việt Nam mới để thay thế hệ thống chuẩn mực kiểm toán hiện hành, có hiệu lực từ 1/1/2014.
(TBTCVN) - Luật Dược năm 2005 là một điển hình tiên phong trong việc cụ thể hóa thể chế, định hướng đúng đắn của Đảng về quản lý giá, điều hành giá theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước.