Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ chế tự chủ
th
(TBTCVN) - Chỉ sau vài năm thực hiện cơ chế tự chủ, hầu hết các đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) đều có những thay đổi tích cực. Dễ dàng nhận thấy, ở tất cả đơn vị thực hiện tự chủ, cơ sở vật chất đều được đầu tư xây dựng khang trang, chất lượng dịch vụ công được cải thiện rõ rệt...
bv nhi
(TBTCVN) - Cơ chế tự chủ tài chính giúp xã hội hóa đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng dịch vụ, tiết kiệm chi. Theo đó đời sống nhân viên y tế, người lao động của bệnh viện ngày được nâng lên.
thuy
(TBTCVN) - “Mặc dù trong quá trình thực hiện còn gặp nhiều khó khăn, nhưng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) phấn đấu từ năm 2019 giảm 2,5% số đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) và 4% biên chế sự nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước (NSNN)”.
cơ chế tự chủ đại học công lập
(TBTCO) - Khẳng định tính đúng đắn của cơ chế tự chủ đại học công lập, tuy nhiên, việc triển khai thực hiện đang gặp nhiều “trúc trắc”, mà phần lớn là do cơ sở pháp lý chưa “chuẩn chỉ”. Do vậy, việc sớm hoàn thiện chính sách là yếu tố tiên quyết để tự chủ đại học đem lại hiệu quả thực sự.
y
(TBTCVN) - Trong 9 năm thi hành Luật Khám bệnh, chữa bệnh (2011-2019), tốc độ tăng chi từ ngân sách nhà nước (NSNN) cho y tế luôn cao hơn tốc độ tăng chi bình quân chung của NSNN.
hoc
(TBTCO) -Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đại học giai đoạn 2019 - 2025 nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và thực chất về chất lượng đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của hệ thống giáo dục đại học đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực...
dh
(TBTCVN) - Đến thời điểm này, nhiều bộ, ngành, địa phương vẫn chưa hoàn thiện và ban hành đầy đủ các chính sách liên quan đến tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập (SNCL) trực thuộc, gây ảnh hưởng tới quá trình thực hiện tự chủ của các đơn vị.
BV
(TBTCVN) - Thực hiện cơ chế tự chủ tài chính giúp bệnh viện nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, nhưng bên cạnh đó vẫn còn những khó khăn, đó là chia sẻ của PGS.TS Trần Ngọc Lương, Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương với phóng viên TBTCVN.
đơn vị sự nghiệp công lập
(TBTCO) - Điều 5, Điều 8 Thông tư số 145/2017/TT-BTC đã hướng dẫn cụ thể nguồn tài chính chi thường xuyên và nội dung chi thường xuyên trong các đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác.