Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ đông hiện hữu
cb
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Bình Thạnh (mã Ck GIL) vừa thông báo chào bán 12 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
nlg
(TBTCO) - Ngày 28/2 tới, Công ty CP Đầu tư Nam Long (mã Ck NLG) sẽ chốt danh sách cổ đông để phát hành 31,45 triệu cổ phiếu chào bán theo tỷ lệ 51 với giá 18.000 đồng/cổ phiếu.
ck
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) vừa ban hành quyết định chấp thuận cho Công ty cổ phần Chứng khoán Rồng Việt (mã Ck VDS) được niêm yết bổ sung 21 triệu cổ phiếu trên HSX.
lhg
(TBTCO) - Công ty CP Long Hậu (mã Ck LHG) thông qua phát hành 23,9 triệu cổ phiếu nhằm huy động nguồn tiền đầu tư Khu công nghiệp Long Hậu 3.
nkg
(TBTCO) - Công ty CP Thép Nam Kim (NKG) vừa công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ.
ptb
(TBTCO) - CtyCP Phú Tài (mã Ck PTB) thông qua chủ trương phát hành 3,6 triệu cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và người lao động, nhằm huy động vốn đầu tư nhà máy mới, mở rộng nhà máy cũ và bổ sung vốn lưu động.