Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cơ hội cho DN
fdi
(TBTCO) - Đây là nhận định của nhóm chuyên gia Ngân hàng Thế giới (WB), tại buổi họp báo công bố Báo cáo Cập nhật kinh tế Khu vực Đông Á-Thái Bình Dương, ngày 13/4, tại Hà Nội.
Ông Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI)
(TBTCO) - Trong khi các giải pháp khác nhằm “cứu” quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) cần có chế tài và thời gian để triển khai thì việc triển khai Bảo hiểm hưu trí tự nguyện là một trong những giải pháp thiết thực nhằm giảm gánh nặng quỹ BHXH, đảm bảo cho người lao động có nguồn thu nhập ổn định khi về hưu.