Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ hội từ FTA
FTA với EU
(TBTCO) - Theo dự báo, cơ hội xuất khẩu của hàng hóa Việt Nam sang thị trường EU sau khi Hiệp định Thương mại tự do (FTA) Việt Nam – EU được ký kết là rất lớn, có thể tăng từ 30-40%. Tuy nhiên, bên cạnh những thuận lợi, DN Việt sẽ phải đối mặt với rất nhiều rào cản và thách thức.