Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần của Suning
alibaba
(TBTCO) - Theo thông báo của Alibaba – người khổng lồ về thương mại điện tử của Trung Quốc, công ty này sẽ chi 28,3 tỷ Nhân dân tệ (4,6 tỷ USD) để mua lại gần 20% cổ phần của Suning – công ty chuyên doanh hệ thống siêu thị hàng điện tử bán lẻ lớn nhất nước này.