Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa
9
(TBTCVN) - Dự thảo Đề án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước, trọng tâm là các tập đoàn, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 đã được Bộ Tài chính hoàn thiện để trình Chính phủ xem xét, ban hành tới đây.
Sau nhiều năm triển khai nhưng việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vẫn chưa được như kỳ vọng.
(TBTCVN) - Theo các chuyên gia kinh tế, định giá hiện vẫn là “nút thắt” khiến cho việc cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thời gian qua chưa được như kỳ vọng. Gỡ nút thắt này, cần tuân theo cơ chế thị trường và chấp nhận theo những quy định của nó.
bán đấu giá HNX
(TBTCO) - Tổng khối lượng cổ phần chào bán trong 7 tháng đầu năm 2021 qua HNX đạt hơn 11,7 triệu cổ phần, số cổ phần trúng giá đạt gần 8,5 triệu cổ phần, tương ứng với tỷ lệ thành công đạt 72,3%. Số tiền thu được đạt 119 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt gần 34,4 tỷ đồng.
9
(TBTCVN) - Kinh tế phục hồi sau đại dịch Covid-19 là cơ hội thuận lợi cho các doanh nghiệp nhà nước - vốn có quy mô, tiềm lực lớn, lại kinh doanh các mặt hàng thiết yếu của nền kinh tế - đẩy mạnh sắp xếp, cơ cấu lại.
9
(TBTCVN) - Nhìn lại quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh nhiều kết quả đáng ghi nhận, thì thực tế cho thấy còn những hạn chế khiến quá trình cổ phần hóa, thoái vốn chưa đạt kế hoạch đề ra.
TT
(TBTCO) - Trong 6 tháng cuối năm, cần tập trung hoàn thành việc bán cổ phần lần đầu một số doanh nghiệp (DN) lớn trong năm 2021 như Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn - Agribank, Công ty mẹ Tập đoàn VNPT, MobiFone.
cổ phần hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 46/2021/TT-BTC hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.
Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước
(TBTCVN) - Một trong những điểm mới của Đề án Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2021 - 2025 là sẽ thí điểm cho phép các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước chuyển sang mô hình công ty cổ phần, sau đó mới thực hiện bán đấu giá công khai ra công chúng (IPO) để thực hiện đăng ký giao dịch
DNNN
(TBTCO) - Theo Đề án "Cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước giai đoạn 2021 - 2025" đã được Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn tiếp theo của quá trình cơ cấu lại các DNNN có 4 mục tiêu chính và 6 nhóm nhiệm vụ.