Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa
bgw
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 6,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Nước sạch Bắc Giang (mã Ck BGW), do UBND tỉnh Bắc Giang nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 19.071 đồng/cổ phần.
nqb
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 2,3 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Cấp nước Quảng Bình (mã Ck NQB), do UBND tỉnh Quảng Bình nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 16.800 đồng/cổ phần.
ton
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,6 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Tôn Vikor, do Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 2.460 đồng/cổ phần.
Cổ phần hoá, thoái vốn - Nhiều nơi "án binh bất động"
(TBTCO) - Ngày 10/12, Bộ Tài chính đã tổ chức họp báo chuyên đề về "Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2019".
Dệt may
(TBTCO) - TP. Hà Nội đã tích cực đẩy nhanh tiến độ công tác thoái vốn, sắp xếp, cổ phần hóa tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) song công tác này vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, khó thực hiện. Tới đây, Hà Nội tiếp tục tập trung công tác này và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm.
phát triển bền vững
(TBTCO) -Tại diễn đàn doanh nghiệp (DN) phát triển bền vững vì lợi ích cộng đồng do Tạp chí điện tử Doanh nhân Việt Nam tổ chức ngày 11/12, các chuyên gia cho rằng, để DN phát triển bền vững, cơ quan quản lý nhà nước cần kịp thời hoàn thiện chính sách thông qua đối thoại, tham vấn thực chất với DN.
CPH
(TBTCO) - Mặc dù đã được nhắc nhở, đôn đốc nhưng tiến độ cổ phần hoá (CPH) các doanh nghiệp (DN) rất chậm, không đạt được kế hoạch đề ra. Nhiều đơn vị, địa phương còn tồn nhiều DN phải CPH nhưng năm qua hầu như "án binh bất động".
cc
(TBTCO) - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố kết quả bán đấu giá hơn 3,2 triệu cổ phần của Công ty cổ phần Sơn tổng hợp Hà Nội (HaSyPaintCo), do Tập đoàn Hoá chất Việt Nam (Vinachem) nắm giữ, với mức giá khởi điểm là 24.296 đồng/cổ phần.
Anh Toản
(TBTCO) - Đến nay, công tác cổ phần hóa (CPH), thoái vốn doanh nghiệp nhà nước (DNNN) của Hà Nội rất chậm, mới CPH được 1/15 DN, thoái vốn được 7/34 DN. Thành phố sẽ tiếp tục rà soát, với phương châm không vì tiến độ mà để ảnh hưởng đến chất lượng.