Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa
Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, góp phần thúc đẩy tiến trình sắp xếp, đổi mới
(TBTCVN) - Với việc hệ thống các cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước được ban hành đầy đủ và ngày càng hoàn thiện, đã thúc đẩy tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây.
tt
(TBTCO) - Việt Nam sẽ khởi động năm 2021 với một sự kiện chính trị quan trọng vào tháng 1 để xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế trong năm năm tiếp theo. HSBC dự báo nền kinh tế Việt Nam sẽ tiếp tục tỏa sáng và GDP có thể tăng trưởng mạnh mẽ ở mức 7,6% vào năm 2021
Ảnh minh họa
(TBTCVN) - Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ liên quan đến sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các cơ chế, chính sách về tài chính doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại DN và cổ phần hóa DNNN.
Cuc TCDN
(TBTCO) - Trong năm 2020, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính đã hoàn thành theo tiến độ 100% các đề án trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong đó đã trình Bộ Tài chính trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành 4 nghị định, 2 nghị quyết, 1 quyết định.
Công ty cổ phần Tập đoàn Giống cây trồng Việt Nam (Vinaseed) – một trong những
(TBTCVN) - Thời gian qua, hệ thống cơ chế chính sách pháp luật phục vụ quá trình cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước đã được ban hành đầy đủ và đang tiếp tục được ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh trên thực tiễn.
DNNN
(TBTCO) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang xây dựng đề án "Phát triển doanh nghiệp nhà nước quy mô lớn, đặc biệt là tập đoàn kinh tế nhà nước đa sở hữu nhằm phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt DN thuộc các thành phần kinh tế khác, phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng trong thời kỳ mới".
thoái vốn
(TBTCO) - Theo báo cáo của UBND TP. Hà Nội, trong giai đoạn 2017 - 2020, thành phố đã thực hiện cổ phần hóa 15 doanh nghiệp. Thành phố cũng đã hoàn thành thoái vốn tại 6/34 doanh nghiệp; tổng giá trị thực hiện thoái vốn theo sổ sách kế toán là 170,5 tỷ đồng, giá trị thực tế thu về 948 tỷ đồng.
chứng khoán
(TBTCO) - Ngày 16/12 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Bộ Xây dựng sẽ bán đấu giá để thoái vốn 139.399.608 cổ phần sở hữu tại Tổng công ty Xây dựng Hà Nội – CTCP (Hancorp), tương đương hơn 1.393 tỷ đồng theo mệnh giá, chiếm 98,83% vốn điều lệ của Hancorp. Mức giá khởi điểm 19.930 đồng/cổ phần.
Vinamilk là một trong những thương vụ thoái vốn Nhà nước đạt hiệu quả cao.
(TBTCVN) - Kết quả cổ phần hóa, thoái vốn giai đoạn từ 2016 đến tháng 11/2020 khá tích cực, khi cổ phần hóa vượt kế hoạch về số lượng, giá trị cổ phần nhà nước bán được đạt nhiều hơn so với giai đoạn 2011 – 2015, thoái vốn đạt kết quả tốt…