Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa
ha noi
(TBTCO) - TP. Hà Nội đang tập trung thực hiện sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa. Theo đó, yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương rà soát, kê khai, hoàn thiện phương án sắp xếp lại, xử lý cơ sở nhà, đất đang được giao quản lý gửi Sở Tài chính trước ngày 30/5 để xử lý.
cổ phần hóa
(TBTCO) - Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết về chất vấn, liên quan đến công tác cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển.
EVN
(TBTCO) - Giá trị doanh nghiệp tại thời điểm 0 giờ ngày 1/1/2019 của Công ty mẹ - EVNGENCO 2 để cổ phần hoá sau khi có báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là hơn 46,102 nghìn tỷ đồng. Trong đó, giá trị thực tế phần vốn nhà nước là 26,605 nghìn tỷ đồng.
TIIDC
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, ngày 4/5 tới, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn 1.143.633 cổ phần sở hữu tại Công CP Đầu tư hạ tầng khu công nghiệp Thanh Hóa (TIIDC), tương đương hơn 11,4 tỷ đồng theo mệnh giá.
Tân Mai Group
(TBTCO) - Ngày 29/4 tới đây, tại Sở GDCK Hà Nội (HNX), Công ty TNHH MTV Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam sẽ bán đấu giá để thoái vốn 7.216.576 cổ phần sở hữu tại Công ty CP Tập đoàn Tân Mai (Tân Mai Group), tương đương 72,1 tỷ đồng theo mệnh giá.
bán đấu giá HNX
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, trong tháng 3, trên HNX diễn ra 2 phiên bán đấu giá với tỷ lệ chào bán thành công 100%. Tổng số tiền thu được của 2 phiên đấu giá đạt hơn 403 tỷ đồng, thặng dư vốn cổ phần đạt hơn 204 tỷ đồng.
Đôn đốc sắp xếp lại, xử lý nhà, đất công phục vụ cổ phần hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố đề nghị quan tâm chỉ đạo để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.
nhà đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan khác ở trung ương, UBND các tỉnh/thành phố (trực thuộc trung ương) đề nghị quan tâm chỉ đạo để đảm bảo tiến độ sắp xếp lại, xử lý nhà, đất phục vụ công tác cổ phần hóa doanh nghiệp.
CIENCO5
(TBTCO) - Ngày 20/3, tại HNX, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) sẽ bán đấu giá trọn lô để thoái vốn số cổ phần sở hữu tại CIENCO5, gồm 17.560.000 cổ phần (175,6 tỷ đồng theo mệnh giá), tương đương 40% vốn điều lệ, với giá khởi điểm 19.300 đồng/cổ phần.