Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa 13 doanh nghiệp trong năm 2014
P.Hồ Chí Minh sẽ cổ phần hóa 13 doanh nghiệp trong năm 2014
(TBTCO) - Ông Huỳnh Trung Lâm, Phó Trưởng ban Đổi mới Quản lý doanh nghiệp TP.Hồ Chí Minh cho biết, tháng 10 thành phố sẽ phê duyệt phương án cổ phần hóa, tháng 11 và 12 sẽ tổ chức bán cổ phần lần đầu, tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu cho các doanh nghiệp trên địa bàn.