Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017, theo quy định tại thông tư số 34 /2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
VTM
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, mới có thêm 2 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá (CPH), với tổng giá trị DN là 295 tỷ đồng. Tiến độ này là chậm, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan.
Cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Theo kế hoạch trong qúy II này, sẽ có quyết định điều chỉnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), song kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn của giai đoạn này vẫn đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành mục tiêu đặt ra.
Vướng xử lý đất đai kéo chậm cổ phần hóa
(TBTCO) - Tại buổi họp báo về kết quả cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2018 và giải pháp đẩy mạnh công tác cơ cấu lại, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước năm 2019, Bộ Tài chính cho biết, nguyên nhân chậm nhất trong cổ phần hóa là xử lý đất đai và đây vẫn là vấn đề trọng tâm phải thực hiện trong năm 2019.
Huỳnh Thế Du
(TBTCO) - Ông Huỳnh Thế Du, Giảng viên Chính sách công, Giám đốc Đào tạo Chương trình Giảng dạy Kinh tế Fulbright cho rằng, rào cản lớn nhất trong quá trình CPH chính là lợi ích của những người điều hành trực tiếp doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đó.
Nông lâm trường
(TBTCO) - "Cơ hội tái sinh” là cụm từ được Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường nhắc tới khi nói về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN) năm 2017 của bộ này. Bên cạnh kết quả nhất định, thì công tác cổ phần hóa, thoái vốn, sắp xếp lại hoạt động tại các DNNN ngành Nông nghiệp vẫn rất ngổn ngang.
Theo Nghị định 126,
(TBTCVN) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 126/2017/NĐ-CP(Nghị định 126) về cổ phần hóa (CPH) doanh nghiệp nhà nước (DNNN), có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2018.
Lũy kế 9 tháng năm 2017 có 34 DN được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án CPH.
(TBTCVN) - Sau nhiều lần cân nhắc, tiếp thu ý kiến của Chính phủ, các thành viên Chính phủ, chuyên gia kinh tế, doanh nghiệp…, dự thảo Nghị định về chuyển doanh nghiệp nhà nước (DNNN) thành công ty cổ phần đã được Bộ Tài chính hoàn thiện.
đấu giá
(TBTCO) - Sở GDCK Hà Nội (HNX) cho biết, tháng 6/2017, HNX đã tổ chức 3 phiên đấu giá bán cổ phần của Công ty TNHH MTV Trường Thành, Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình. Trong tháng 7 này sẽ có 5 doanh nghiệp chào bán khoảng 10,7 triệu cổ phần tại HNX.