Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
cổ phần hóa
(TBTCO) - Báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện các nghị quyết về chất vấn, liên quan đến công tác cổ phần hóa, Bộ Tài chính cho biết, tiền thu từ cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước chỉ sử dụng cho đầu tư phát triển.
cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Chủ trương của Chính phủ Việt Nam là tiếp tục đẩy mạnh công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) giai đoạn 2020 - 2021 và những năm tiếp theo.
thủ tướng chính phủ
(TBTCO) - Phát biểu tại hội nghị đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước (DNNN), Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chỉ rõ, chậm cổ phần hóa (CPH) nguyên nhân chủ quan vẫn là chủ yếu, nhiều đơn vị chưa chủ động, vai trò của người đứng đầu chưa cao, chưa quyết liệt.
vương đình huệ
(TBTCO) - Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ - Trưởng Ban Chỉ đạo đổi mới và phát triển doanh nghiệp cho biết, bước đầu đã phát hiện trong quá trình thoái vốn có tình trạng cố ý làm trái pháp luật và trái với chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nên không thể chủ quan.
bộ trưởng đinh tiến dũng
(TBTCO) - Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết, tình hình thực hiện cổ phần hóa (CPH) theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đang diễn ra rất chậm. Theo kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thì giai đoạn 2017 – 2020 phải CPH là 128 doanh nghiệp (DN), nhưng nay mới thực hiện được 36 DN.
chứng khoán
(TBTCO) - Tiềm năng của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa lên sàn chứng khoán còn khá lớn. Tuy nhiên, tiềm năng đó có thực sự là cơ hội cho nhà đầu tư hay không còn phụ thuộc nhiều vào tính công khai minh bạch của quá trình cổ phần hóa.
doanh nghiệp nhà nước
(TBTCO) - Sau 30 ngày kể từ ngày 29/7/2019, cơ quan đại diện chủ sở hữu có trách nhiệm quyết định phê duyệt quyết toán Quỹ hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp tại thời điểm 31/12/2017, theo quy định tại thông tư số 34 /2019/TT-BTC của Bộ Tài chính.
VTM
(TBTCO) - Trong 4 tháng đầu năm, mới có thêm 2 doanh nghiệp (DN) được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án cổ phần hoá (CPH), với tổng giá trị DN là 295 tỷ đồng. Tiến độ này là chậm, do nhiều nguyên nhân, cả khách quan và chủ quan.
Cổ phần hóa DNNN
(TBTCO) - Theo kế hoạch trong qúy II này, sẽ có quyết định điều chỉnh cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp nhà nước (DNNN), song kế hoạch cổ phần hóa và thoái vốn của giai đoạn này vẫn đảm bảo đến năm 2020 phải hoàn thành mục tiêu đặt ra.