Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa đơn vị sự nghiệp công lập
cổ phần hóa
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty có đơn vị sự nghiệp công lập (ĐVSNCL) hoàn thành chuyển đổi thành công ty cổ phần, báo cáo kết quả xử lý tồn tại về tài chính; các hành vi vi phạm của tổ chức tư vấn trong quá trình cổ phần hóa (nếu có).
Các đơn vị sự nghiệp hoạt động chủ yếu do NSNN đảm bảo
(TBTCVN) - Theo báo cáo của 92 đơn vị bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp nhà nước, cả nước hiện có khoảng 5.046 đơn vị sự nghiệp công lập, sử dụng nhiều ngân sách nhà nước (NSNN).