Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phần hóa gắn với niêm yết
cổ phần hóa gắn với niêm yết
(TBTCO) - Tính đến đầu tháng 9/2019, hiện có 755 doanh nghiệp nhà nước (DNNN) cổ phần hóa chưa niêm yết/đăng ký giao dịch (ĐKGD) trên thị trường chứng khoán. Trong số này, chỉ có 154 DN bổ sung mới, còn lại tới 601 DN là tồn lại từ danh sách 747 DN cổ phần hóa đã công bố vào tháng 8/2017.