Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu biểu quyết
ci
(TBTCO) - CtyCP VICEM Vật tư Vận tải Xi Măng (mã Ck VTV) vừa báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở GDCK Hà Nội (HNX) về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu thưởng.
idico
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi CTI đã phát hành thành công hơn 17,9 triệu cổ phiếu, tăng từ 15 triệu cổ phiếu lên gần 33 triệu cổ phiếu.
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi LGC đã phát hành thành công hơn 6,8 triệu cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của LGC tăng từ hơn 82,8 tỷ đồng lên hơn 151,5 tỷ đồng.
(TBTCO) - Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (CTG) vừa có văn bản gửi UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán tp.HCM về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do chào bán chứng khoán cho cổ đông hiện hữu.
(TBTCO) - Cty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (PJT) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tp.HCM về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành riêng lẻ.
PVD
(TBTCO) - Tổng công ty Cổ phần Khoan & Dịch vụ khoan dầu khí (PVD) vừa có văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước và Sở Giao dịch Chứng khoán tp.HCM về việc thay đổi số cổ phiểu có quyền biểu quyết do phát hành cổ phiếu riêng lẻ.