Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu có quyền biểu quyetesm HSX
NBB
(TBTCO) - Cổ phiếu có quyền biểu quyết thay đổi sau khi cty đã phát hành thành công hơn 17,8 triệu cổ phiếu, nâng giá trị vốn điều lệ của Cty CP đầu tư Năm Bảy Bảy tăng từ 180 tỷ đồng lên 358,6 tỷ đồng.