Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành mà không phải thanh toán tiền
cổ phiếu DNNN
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản gửi các DNNN nhằm thống nhất việc theo dõi, hạch toán tại các DN do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi DN nhận được số lượng cổ phiếu do các công ty cổ phần phát hành mà không phải thanh toán tiền.