Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu HNM
hnm
(TBTCO) - Công ty cổ phần Sữa Hà Nội (HNM) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2014. Theo đó, doanh thu đạt 66 tỷ đồng, tăng 56% so với cùng kỳ 2013; lãi ròng đạt 387 triệu đồng, giảm 67% so với cùng kỳ 2013.