Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu JVC
dhcd viet nhat
(TBTCO) - Sáng 30/9, ĐHCĐ thường niên 2015 của Công ty CP Thiết bị Y tế Việt Nhật (JVC) đã không đủ điều kiện tiến hành do tỷ lệ cổ phần tham dự chỉ đạt 46,5%. Các cổ đông đã yêu cầu ban lãnh đạo JVC đối thoại, cung cấp thông tin về hoạt động công ty, minh bạch tài chính…
jvc
(TBTCO) - Kết thúc phiên sáng 25/6, VN-Index lên sát ngưỡng 595 điểm. Cổ phiếu đang thu hút sự quan tâm của dư luận JVC tiếp tục giảm sàn dù lãnh đạo Công ty đã có tâm thư trấn an cổ đông.