Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cổ phiếu KDH
kdh
(TBTCO) - Cổ phiếu CtyCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã Ck KDH) được giao dich trở lại dưới dạng chứng khoán bị kiểm soát kể từ ngày 3/4/2014.