Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cổ phiếu KTB
tb
(TBTCO) - Sở GDCK Tp.Hồ Chí Minh (HSX) vừa có quyết định chính thức tạm ngừng giao dịch cổ phiếu của CtyCP Khoáng sản Tây Bắc (mã Ck KTB) kể từ ngày 15/12/2015.
ks
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh vừa có thông báo về việc đưa cổ phiếu của CtyCP Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc (mã CK KTB) vào diện cảnh báo.