Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cổ phiếu NVN
ck
(TBTCO) - Cổ phiếu của CtyCP Nhà Việt Nam (mã Ck NVN) và CtyCP Licogi 16 (mã Ck LCG) bị đưa vào diện kiểm soát do lợi nhuận sau thuế 2013 là số âm.
sau gio khop lenh
(TBTCO) - Những nỗ lực bắt đáy trong phiên giao dịch hôm nay đã tạo nên biến động khá tốt trên thị trường. Cổ phiếu tăng giá trở lại nhưng mức độ còn quá nhẹ.