Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu quỹ
gex
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (Mã Ck GEX) vừa công bố quyết nghị liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ.
gex
(TBTCO) - Tổng công ty cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam - GELEX (Mã chứng khoán GEX) vừa công bố thông tin về phương án bán cổ phiếu quỹ theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP).
cp
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Năm Bảy Bảy (mã Ck NBB) vừa thông báo phương án giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ.
SSI
(TBTCO) - Sở GDCK TP. Hồ Chí Minh (HOSE) vừa công bố thị phần môi giới cổ phiếu và chứng chỉ qũy quý III/2020. Với 11,82%, Công ty Chứng khoán SSI (SSI) tiếp tục dẫn đầu bảng xếp hạng, giúp công ty tới gần hơn tới cơ hội 7 năm liên tiếp dẫn đầu thị phần môi giới.
har
(TBTCO) - Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Bất động sản An Dương Thảo Điền (Mã Ck HAR) vừa thông báo phương án mua lại cổ phiếu quỹ.
co phieu
(TBTCO) - Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty cổ phần Licogi 16 (mã Ck LCG), vì đã thực hiện hành vi vi phạm quy định về giá đặt mua cổ phiếu quỹ.
tnk
(TBTCO) - Công ty cổ phần Thép Nam Kim (Mã Ck NKG) vừa công bố thông tin về việc sẽ mua lại 10 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ.
st
(TBTCO) - Công ty cổ phần thực phẩm Sao Ta (mã ck FMC) vừa công bố thông tin về việc mua vào 2 triệu cổ phiếu quỹ.
di
(TBTCO) - Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Ngoại thương và Phát triển Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh (mã Ck FDC) vừa thông qua phương án mua lại cổ phiếu quỹ nhằm giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, gia tăng giá trị cổ đông.