Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cổ phiếu ra công chúng
Donagamex
(TBTCO) - Công ty cổ phần Tổng công ty may Đồng Nai (Donagamex) vừa thông báo phát hành cổ phiếu cổ phiếu ra công chúng (theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 70/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 24/10/2017).
hp
(TBTCO) - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 30 triệu cổ phiếu ra công chúng cho Công ty CP Khu công nghiệp Hiệp Phước (HPI).
sda
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin về việc cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP SIMCO Sông Đà (mã Ck SDA).
ev
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 9,1 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Phát triển Điện lực Việt Nam.
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 59,4 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Địa ốc Sài Gòn Thương tín (mã CK SCR).
ck
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa công bố thông tin về việc cấp giấy chứng nhận chào bán cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (mã Ck BII).
png
(TBTCO) - Ngày 16/7/2015, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố thông tin về việc cấp giấy chứng nhận chào bán 112,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Tập đoàn Sao Mai (mã Ck ASM).
pd
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán hơn 71,6 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Phát triển Bất động sản Phát Đạt (mã Ck PDR).
nhanluc
(TBTCO) - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa cấp giấy chứng nhận chào bán 9,2 triệu cổ phiếu ra công chúng cho CtyCP Xây dựng và Nhân lực Việt Nam (mã Ck CMS).