Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ quan đầu tư
thi truong ma lai
(TBTCO) - Chứng chỉ Halal là cánh cửa quan trọng giúp doanh nghiệp Việt Nam gia tăng giá trị xuất khẩu vào thị trường Malaysia nói riêng và thị trường các nước Hồi giáo nói chung.
opic
(TBTCO) - Mặc dù đầu tư vào nhiều nước đang phát triển trên thế giới nhưng tại Việt Nam, sự tiếp cận với nguồn vốn từ Cơ quan đầu tư tư nhân nước ngoài Hoa Kỳ (OPIC) của các DN còn khá khiêm tốn. Mục tiêu mà OPIC đề ra là trong 3 năm tới sẽ đầu tư hỗ trợ các DN vừa và nhỏ tại Việt Nam 500 triệu USD.