Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ quan hành chính
tự chủ
(TBTCO) - UBND tỉnh Tiền Giang cho biết, năm 2017, các cơ quan hành chính trên địa bàn đã tiết kiệm được 61,6 tỷ đồng nhờ thực hiện quyền tự chủ.
hành chính
(TBTCO) - Sở Tài chính Nghệ An cho biết, nhờ thực hiện cơ chế tự chủ, các cơ quan hành chính nhà nước đã tiết kiệm được hơn 7 tỷ đồng; trong đó cơ quan cấp tỉnh là 4,1 tỷ đồng, cơ quan cấp huyện là hơn 3 tỷ đồng.
Cơ quan hành chính HN
(TBTCO) - Định kỳ hàng năm, TP. Hà Nội tổ chức 1 đợt khảo sát, đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức tại các sở, cơ quan ngang sở, UBND các quận, huyện, thị xã và đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức ở một số lĩnh vực/thủ tục trọng điểm.
cơ quan hành chính
(TBTCO) - Báo cáo với Bộ Tài chính, Sở Tài chính Gia Lai cho biết, hiện nay, trên địa bàn tỉnh, thu nhập tăng thêm giữa các cơ quan hành chính nhà nước chưa phù hợp với nhiệm vụ thực hiện. Việc xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ nhiều đơn vị còn mang tính hình thức.
cải cách thủ tục hành chính
(TBTCO) - Sáng 14/3, tại Trụ sở Chính phủ, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ Nội vụ và Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức công bố báo cáo đánh giá việc triển khai đo lường, xác định chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS).
co quan hanh chinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa có ý kiến chỉ đạo về việc chuyển các đơn vị sự nghiệp công lập từ doanh nghiệp nhà nước về trực thuộc các cơ quan hành chính nhà nước.
co quan hanh chinh
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Chỉ thị số 26/CT-TTg về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp.
cai cach thu tuc hanh chinh
(TBTCO) - Đội ngũ công chức phải tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tổ chức thực hiện các giao dịch hành chính; hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính đầy đủ, rõ ràng, chính xác đảm bảo cá nhân, tổ chức chỉ phải bổ sung hồ sơ một lần...