Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ quan thu
phí, lệ phí
(TBTCO) - Người nộp phí, lệ phí thực hiện kê khai, nộp phí, lệ phí theo tháng, quý, năm hoặc theo từng lần phát sinh.
thue, Bo tai chinh
(TBTCO) - Theo thông tin từ Bộ Tài chính, ngay khi Luật quản lý thuế đã có hiệu lực thi hành từ 1/7/2013, Bộ Tài chính đã và đang chỉ đạo các cơ quan trong ngành tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế.