Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
cơ sở dữ liệu bảo hiểm xe cơ giới
(TBTCO) - Lễ bàn giao dự án “Xây dựng cơ sở dữ liệu (CSDL) về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới” giữa Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS) đã diễn ra chiều ngày 26/2.