Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước
tài sản nhà nước
(TBTCO) - Theo Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính, hiện nay, Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước đã cập nhật thông tin về tài sản nhà nước đối với 7 loại tài sản.
tài sản giao thông đường bộ
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo tiến độ kê khai tài sản hạ tầng giao thông đường bộ tính đến ngày 7/10/2016. Tính từ thời điểm của kỳ báo cáo trước (9/9/2016), đến thời điểm báo cáo này đã có thêm 740 tài sản được cập nhật trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản nhà nước (TSNN).
hạ tầng giao thông
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có thông báo về tiến độ kê khai, cập nhật tài sản hạ tầng giao thông đường bộ vào Cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về tài sản nhà nước, tính đến ngày 12/8/2016.
(TBTCO) - Nội dung này vừa được Bộ Tài chính thông báo tới các bộ, cơ quan trung ương, sở tài chính các tỉnh, thành phố về kết quả tập huấn và phương hướng, nhiệm vụ củng cố Cơ sở dữ liệu (CSDL) quốc gia về tài sản nhà nước trong thời gian tới.