Skip Ribbon Commands
Skip to main content
Từ khóa:
Kết quả xem theo từ khóa cơ sở gây ô nhiễm
cơ sở ô nhiễm phải di dời
(TBTCO) - UBND tỉnh Đồng Nai vừa có cuộc họp với Ban chỉ đạo xử lý di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.
Sắp xếp nhà, đất
(TBTCO) - Bộ Tài chính đang định hướng hoàn thiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước và cơ chế tài chính hỗ trợ di dời, nhằm khắc phục những hạn chế đã bộc lộ trong quá trình triển khai thực hiện.
ô nhiễm môi trường
(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp nhà nước báo cáo kết quả thực hiện di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị.
Cơ sở gây ô nhiễm môi trường
(TBTCO) - Bộ Tài chính cho biết, sau khi có quyết định di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi trường và các cơ sở phải di dời theo quy hoạch xây dựng đô thị, Bộ Tài chính đã xây dựng và trình cấp có thẩm quyền ban hành hàng loạt các văn bản quy định, hướng dẫn thực hiện.
sắp xếp lại nhà, đất
(TBTCO) - Theo Bộ Tài chính, số tiền này thu được từ bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất và chuyển mục đích sử dụng đất của các bộ, ngành, tập đoàn, tổng công ty nhà nước và các địa phương trên phạm vi cả nước trong năm 2014.
di dời cơ sở gây ô nhiễm
(TBTCO) - Đây là một trong những quy định về việc sử dụng quỹ đất sau khi di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường, các cơ sở giáo dục, y tế quá tải, ... trong nội thành Hà Nội vừa được Chính phủ ban hành trong Quyết định số 130/QĐ-TTg.
tc
(TBTCO) - Đó là thông tin được đưa ra tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2014 và triển khai nhiệm vụ năm 2015 do Tổng cục Môi trường tổ chức ngày 6/1/2015.